OPEN YOUR MIND 

 

Mlýn byl v Oudoleni postaven na místě, kde stál předtím obytný dům s pilou a olejnou. Žádost o stavbu mlýna dal vrchnosti místní rychtář a rychtáři okolní v roce 1843, zmínka o prvním mlynáři na oudoleňském mlýně se datuje k roku 1869.Alois Kryštofek (původem z Kyšperka) kupuje mlýn v Oudoleni v roce 1913, mlynářskému řemeslu se ještě předtím...

Borovský potok je pravostranný přítok řeky Sázavy v okrese Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina. Délka toku činí 17,9 km.[1] Plocha povodí měří 72,9 km².[2]

Věděli jste, že škola v Borové fungovala již v roce 1727? První datované zmínky jsou opravdu z roku 1727, avšak založení školy spadá zajisté do dob mnohem starších. Vyučovalo se v domku číslo III, nyní nazývaná "Stará škola". Do této školy chodil jak Karel Havlíček, tak Václav Zelený.

Seifertův buk

06.03.2020

Dne 14. ledna 2016 uplynulo 100 let od narození borovského občana MUDr. Miloše Seiferta, dlouholetého člena a obětavého spolupracovníka Českého svazu ochránců přírody na ce- lém území přírodní rezervace Ransko.

Každý, kdo projíždí naším městysem si snad ani nemůže nevšimnout sochy Karla Havlíčka Borovského, která majestátně stojí takřka uprostřed našeho náměstí. Málokdo si však dnes vzpomene, že tento pomník, jako kopie známého modelu sochaře Strachovského u nás již stojí celých 110 let.

K této studánce se váže pověst již ze začátku 17. století. Nedaleko studánky žil v jeskyni poustevník. Místní mu říkali Ondřej a za zvonění v Borovském kostelíku dostával trochu jídla. Byl to podivín a lidem se vyhýbal. Později nešťastně zahynul ve "svém" kostelíku a v dopise vysvětlil, proč žil takový život. Nešťastná láska. Ale příběh pokračuje....

V Peršíkově původní kaplička nestála na úplně stejném místě jako dosud? Postavena v roce 1868 a v roce 1906 vyhořela. Znovu byla obnovena hned o rok později. Peršíkovstí se po první světové válce - v roce 1926 dočkali stavby odbočky ze státní silnice, která zlepšila průjezd vesnicí. Kaplička mezi staveními s. 9 a 10 však komunikaci překážela, a...