Mlýn u Horního dvora - Liščí mlýn

26.03.2020

Mlýn u Horního dvora - Liščí mlýn

Mlýn bez funkčního vodního motoru. Mlýn koupil od vrchnosti dne 1. července 1757 Jiří Březina. Jedná se o samotu cca 500 m na severovýchod od obce.

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk B - do zrušení poddanství (1620-1848)

Mlýn koupil od vrchnosti dne 1. července 1757 Jiří Březina za 100 zl. kupní ceny a 40 zl. roční zákupní činže. Byly u něho 4 korce polí volných, 5 korců desátkových a louka o 1 fůře sena.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Březina

Historie mlýna také obsahuje:

Držitelé mlýna v chronologickém sledu

Od 1. července 1757 Jiří Březina 

1939 - Jindřich Březina (RR)