Rodný dům Karla Havlíčka Borovského

06.03.2020

Národním poutním místem nejlepšího českého novináře a spisovatele Karla Havlíčka Borovského bývalo Havlíčkovo rodné místo, městečko Borová. V roce 1931 bylo v jeho rodném domě slavnostně otevřeno muzeum, které funguje dodnes. 

Dům čp. 163 vHavlíčkově Borové je rodným domem Karla Havlíčka Borovského. Dům, v němž se Karel Havlíček Borovský narodil, postavil v roce 1818 jeho otec Matěj Havlíček z Velké Losenice. V domě býval kupecký krámek. V roce 1971 byl domek prohlášen za národní kulturní památku. Brzy po Havlíčkově smrti se stal tento dům českému lidu místem, kam se sjížděl vlastenci z celé vlasti. Již 19. srpna 1862 se v Borové konala první Havlíčkovská slavnost, při které byl na domě odhalen reliéf s Havlíčkovým portrétem. Byla to zároveň první politická slavnost od pádu Bachova absolutismu. Před dvaceti tisíci účastníky zde řečnil Karel Sladkovský. Ve velkolepém průvodu kráčela také dcera Karla Havlíčka - Zdeňka. Druhá slavnost se v Borové konala 30. 8. 1896.

Při třetí slavnosti v roce 1901 se na náměstí odhaloval Havlíčkův pomník, jehož autorem je Josef Strachovský. Padesátého výročí Havlíčkovy smrti vzpomenula obec při čtvrté slavnosti v roce 1906, kdy tehdy na řečnickou tribunu vystoupil Tomáš Garrigue Masaryk.V Památníku KHB je možno zhlédnout stálou expozici o životě a díle Karla Havlíčka a také zde jsou umístěny dvě stálé expozice: jedna se týká rodáka S/Ldr Josefa Stránského a příslušníků 311. peruti RAF z Vysočiny, druhá sochaře Viktora Dobrovolného. V domku také sídlí místní knihovna a informační centrum.