"Stará škola"

06.03.2020

Věděli jste, že škola v Borové fungovala již v roce 1727? První datované zmínky jsou opravdu z roku 1727, avšak založení školy spadá zajisté do dob mnohem starších. Vyučovalo se v domku číslo III, nyní nazývaná "Stará škola". Do této školy chodil jak Karel Havlíček, tak Václav Zelený.

Z kroniky:

O škole ví se s jistotou, že byla v Borové již r. 1727, než její založení padá zajisté do doby mnohem starší. Škola ta stála pod farou a domek na tomtéž místě se dodnes nazývá "stará škola. 1846 byly tu již tři třídy, r. 1879 otevřena byla čtvrtá třída, r. 1887 pátá, r. 1889 zřízena jedna a r. 1890 druhá pobočka. Škola byla tedy pětitřídní s dvěma pobočkami. Škola tato pro velké množství dětí nevystačovala a byla proto postavena r. 1887 nová moderní budova dvoupatrová na náměstí, kde stála jednopatrová škola už od r. 1847 na místě dřívějšího rathauzu a na dvoupatrovou přistavěna, když při velkém požáru r. 1866 úplně shořela.

Prvním učitelem, o kterém je zmínka, byl Václav Diviš v letech 1734-1767. Po něm učil zde až do r. 1824 borovský rodák Antonín Veselý. Řídícími učiteli poté byli r. 1827-1872 Antonín Línek, který byl učitelem Havlíčkovým a dlouho byl v dobré paměti borovských občanů jako vzorný učitel. R. 1872-1884 byl říd. Uč. Vojtěch Rinda a r. 1884-1916 Jan Hruška, zakladatel hasičského sboru, který zde zemřel 15.srpna 1916 a jest zde též pochován.

Kousek od "staré školy" se nachazejí..