Škeble rybničná

26.03.2020

Anodonta cygnea 

Ve vodě se z části zahrabává do písku nebo bahna. Vyžaduje čistou vodu s trvalým prouděním, je velmi citlivá na znečištění vody, dusíkaté látky a chemikálie. Jsou to indikátory čistoty vody. Dno musí být písčité. Teplota pro chov je 18-28 stupňů. Dožívá se 5-15 let, dle životních podmínek. Chovat tento druh je možné v rámci záchranných programů. Jedná se chráněný druh! 

Živí se filtrováním vody - planktonem. Pokud není ve vodě dost planktonu, např. kvůli příliš výkonnému biofiltru, přikrmuje se rozdrcením tablet se spirulinou. Škeble jsou za normálních podmínek odděleného pohlaví. K oplodnění vajíček dochází uvnitř pláště a až 600 000 larev tráví první rok života na žaberních lupenech rodiče. Larvy mají lepkavé vlákno a malou ozubenou skořápku. Určitou dobu cizopasí na kůži nebo žábrách ryb. Není problém mít ho ve společenském akváriu, pochopitelně bez ryb, které žerou šneky apod.  

Má dvě lastury tvořené z chitinu, vápence a perleťoviny. Pohybuje se pomocí svalnaté nohy. Noha je pokryta kůží. Smyslové orgány tvoří zejména hmatové výrůstky okolo ústního otvoru a receptory vnímající látky ve vodě. Dýchá žábrami.