Seifertův buk

06.03.2020

Dne 14. ledna 2016 uplynulo 100 let od narození borovského občana MUDr. Miloše Seiferta, dlouholetého člena a obětavého spolupracovníka Českého svazu ochránců přírody na ce- lém území přírodní rezervace Ransko.

Jeho rozsáhlá činnost na úseku ochra- ny přírody byla oceněna zapsáním sta- letého buku, v lese nad peršíkovskou hájenkou, do seznamu státem chráně- ných stromů, jako Sajfertův buk. Tam také umístil pamětní desku Český svaz

ochránců přírody. V Havlíčkově Borové nese jeho jméno pečlivě udržovaný le- sopark, který založil v roce 1974 jako součást území Chráněné krajinné ob- lasti Žďárské vrchy.

Blanka Sajfertová

Na území kraje Vysočina je v současné době vyhlášeno zhruba 400 památných stromů, 295 z nich naleznete na webovém portálu kraje. Sajfertův buk je mezi 16 význačnými stromy prezentovanými v publikaci kraje "Památné stromy", kterou najdete na www.dedictvivysociny.cz

Buk lesní - Fagus sylvatica L. výška (m) 26, obvod (cm) 400