Plotice obecná

26.03.2020

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

Plotice obecná je v našich vodách pravděpodobně nejhojnější rybou. Dokáže úspěšně přežívat ve stojatých i tekoucích vodách s výjimkou vysloveně pstruhových úseků nebo mělkých tůní se sklony k vysychání či vymrzání.

Vyskytuje se ve velké části Evropy. Areál jejího výskytu začíná ve Francii a táhne se na východ až do povodí řeky Leny na Sibiři. V Evropě ji nenajdeme na Pyrenejském poloostrově, jižně od Alp a na Balkáně žije jen v povodí Dunaje. Chybí také v Irsku a ve Skotsku.

Kromě sladké vody může žít i v ústí velkých řek do moře. Plotice obývající místa vtoku velkých řek do Černého a Kaspického moře táhnou za výtěrem daleko proti proudu řek. Protože se od běžných "sladkovodních" plotic liší i v některých morfologických znacích, byly posány jako zvláštní tažná forma (Rutilus rutilus morpha migratorius).

V Evropě žije několik dalších druhů plotic, mnohé právě v těch oblastech, kam nezasahuje výskyt plotice obecné. U nás by se teoreticky mohl vyskytnout příbuzný druh Plotice lesklá (Rutilus pigus), která má těžiště svého výskytu v jižní Evropě. Nejblíž se vyskytuje ve slovenském úseku Dunaje a mohla by se objevit na dolním toku Moravy a Dyje.

Plotice obecná je nejtypičtějším zástupcem skupiny takzvaných "bílých ryb". Má stříbrné zbarvení boků s lehkým modrým nádechem patrným hlavně u mladších jedinců, tmavý hřbet a bílé břicho.

Hlava je mírně zašpičatělá se středními ústy a výraznýma očima, které mají pro tento druh typické červenavé zabarvení oční duhovky. Ploutve jsou zašpičatělé, břišní ploutve a řitní ploutev mají naoranžovělé zbarvení, ocasní a hřbetní ploutev jsou obvykle tmavé.

Jedním z klíčových znaků pro určení tohoto druhu je i poloha břišních ploutví, jejichž základny se nachází pod prvním paprskem hřbetní ploutve.

Plotice dnes nemá velký hospodářský význam. S rostoucí životní úrovní poklesl zájem o konzumaci bílé ryby, takže pokud je plotice přidávána do chovných rybníků, pak proto, aby se její potěr stal potravou dravců.

Tou je tento druh samozřejmě i na sportovních revírech a ze strany rybářů je proto často používán jako nástražní rybka.

I když význam plotice jako konzumní ryby není velký, sportovní rybáři loví tento druh rádi, protože díky své hojnosti je lovitelná snadno a ve velkém počtu. Navíc se jedná rybu přijímající potravu i v zimním období s výjimkou silných mrazů.