Lín obecný

26.03.2020

Tinca tinca (Linnaeus, 1758)

Lín obecný je středně velkou kaprovitou rybou specializovanou na život v mělkých zarostlých vodách - obvykle stojatých. Díky přizpůsobení těmto podmínkám je jeho vzhled natolik typický a odlišný od ostatních ryb, že ho pozná prakticky každý.

U nás je poměrně rozšířen skoro po celém území v výjimkou vyšších poloh, ale jen málokde je skutečně hojný.

S línem se můžeme setkat ve vhodných vodách prakticky celé Evropy s výjimkou nejsevernějších oblastí (zhruba od 61. rovnoběžky severněji už chybí). Vyskytuje se i v některých oblastech Sibiře a introdukován byl například v Austrálii. Žije také v mírně slané vodě východní části Baltu. Pěkní líni pocházejí zejména z vod západní Evropy - Francie a Velké Británie a poněkud nedoceněny zůstávají populace v mělkých jezerech jižního Švédska.

Jak už bylo řečeno, línovo tělo je ukázkou mnoha adaptací na život ve změti vodního roslinstva. Tělo je robustní, nepříliš vysoké a silné. Pokrývá ho silná slizová vrstva, která ho chrání při prodírání vegetací. Pod ní jsou drobné šupiny pevně zarostlé v silné kůži. Barva boků je obvykle zelená, což není mezi kaprovitými rybami obvyklé.

Podle typu vod jsou ale mezi líny značné rozdíly ve zbarvení. V čistých rašelinných vodách jsou až černozelení, jinde nazlátlí a někde, zpravidla tam, kde voda není příliš průhledná, bývají velmi světlí až do béžova.

Ploutve jsou veliké, silné a mají kulaté zakončení. Normálně slouží ke klidnému a pomalému pohybu mezi stonky rostlin, ale dovedou udělit línovu tělu i celkem slušné zrychlení.

Hlava je rovněž zakulacená s velkými masitými ústy, vedle nichž najdeme jeden pár vousků.

Oko lína má načervenalou duhovku a vypadá velmi působivě.

Lín je u nás chován jako vedlejší kaprovitá ryba v kaprových rybnících. Na domácím trhu není příliš žádán, ale většina produkce se vyváží do států západní Evropy, kde je poptávka po línovi poměrně vysoká.

Rovněž u sportovních rybářů je lín oblíben pro svou krásu, osobité kouzlo a také pro velice chutné maso.

V poslední době počet línů ve sportovních vodách klesá. Na vině je více faktorů - zánik vhodných stanovišť, sílící rybářský tlak, masové vysazování kapra a jistě i řada dalších.