Cejn velký

26.03.2020

Abramis brama (Linnaeus, 1758)

Cejn velký je jednou z našich nejběžnějších ryb. Jedná se o přizpůsobivý druh žijící v hejnech a obývající většinu našich stojatých nebo mírně tekoucích vod, zejména v níže položených oblastech. Často je v nich i dominantním druhem.

U nás žije na většině území a to jak v povodí Labe, tak i v povodí Dunaje a Odry. Celkově zahrnuje areál jeho rozšíření velkou část Evropy od Pyrenejí na západě až ke Kaspickému moři.

Vyskytuje se i ve Velké Británii, Itálii (Pád) a Skandinávii. Dokáže žít i v brakické vodě, takže ho najdeme v některých okrajových částech Baltského moře.

Typickým znakem všech cejnů a cejna velkého zvláště je vysoké ploché tělo. Zejména na úživných stojatých vodách bývají cejni opravdu vysocí a tak není divu, že se takovým rybám dostalo mezi rybáři označení lopata nebo lopaťák. Ploutve jsou u tohoto druhu velmi dobře vyvinuté, dlouhé, ostře zakončené a všechny mají tmavou barvu. Řitní ploutev je delší než u jiných kaprovitých ryb, ale cejni siný a perleťový ji mají ještě delší. Dolní lalok ocasní ploutve bývá delší než horní.

Boky cejna jsou pokryty poměrně velkými šupinami, jejichž barva se s postupujícím věkem ryby postupně ztmavuje. Původně stříbrné ryby postupně zlátnou až šenou a staré kusy mají často tmavý šedožlutý odstín, který je pro tento druh typický.

Ústa cejna jsou výrazně spodní a ryba je může vysunout směrem dolů jako kratičký chobot, s jehož pomocí nasává potravu ukrytou v usazeninách na dně.

Cejn je na našich vodách původní velice početnou a prakticky nenahraditelnou rybou. Zatím je na mnoha místech tak hojný, že není nutné ho do revírů vysazovat a umělý výtěr se u tohoto druhu neprovádí.

Ve světě je dodnes na mnoha místech loven i průmyslově, u nás se podobné odlovy prováděly na některých přehradách a postupně se od nich upustilo. Pouze na Věstonické údolní nádrži se cejn dodnes odlovuje průmyslovými metodami. V dnešní době má cejn největší význam jako sportovní ryba lovená na udici - ať už rekreačně nebo na závodech v plavané či feederu. Dík své hojnosti a významu patří mezi naše nejlépe prozkoumané druhy ryb.