Brigády

TERMÍNY BRIGÁD

Formulář - Evidence brigádnických hodin


13.4. 2014 od 8:00 hodin (limitující počasím)

20.4. 2014 od 8:00 hodin (limitující počasím)

A co nás čeká letošní rok, pokusím se zde sepsat malý výčet, toho co bude potřeba, není tím dáno, že se vše stihne a půjde podle psané posloupnosti.

1/ čištění okolí rybníka, eliminovat rákos a orobinec a vyhrabání z vody, kvůli zahnívání

2/ výlov malého rybníka a úprava jeho okolí – pokusíme se rybník pronajmout

3/ dorovnání terénu, úprava břehů a přepadu – drenáže a čištění, retenční tůň

4/ dostavba mola – dřevo je již připraveno

5/ zhotovení dřevníku a pořízení dřeva na topení

6/ zhotovení laviček a výsadba letorostů

7/ výstavba spodního loviště a kaskády

8/ zhotovení schodů do hlavního loviště

9/ výsek travin dle plánu z nájemní smlouvy

10/ výstavba udírnyZde krátké info z podané dotace na městys HB - revitalizace okolí rybníka, ekologie a chovu ryb:

V roce 2013 chceme v prvé řadě dokončit věci, které jsme začali v našem prvním roce působnosti v okolí rybníka a to zejména ve 2.etapě výstavby a dokončení mola, kde jsme na základě Žádosti o podporu projektu „Výstavba mola pro účely zakrmování ryb a rekreačnímu lovu muškařením/nástroj rekultivace okolí/ v rámci 2.etapy výstavby mola“ ze dne 22.ledna 2013 dostali od městyse Havlíčkova Borová dřevo, které jsme na vlastní náklady nechali rozřezat do požadovaných rozměrů. Dále je v plánu dorovnat nerovnosti v terénu, současně položit další drenáže k odvodnění a tím i vodu v rybníce provzdušnit. Eliminovat orobinec a rákos – zarůstání vodní plochy, snížená kvalita vody hnilobou, nemá velký význam v akvakultuře a rybníkářství zejména. Pokusíme se šetrně umístit kolem rybníka lavičky, také chceme osadit rybník stromy dle původních dokumentů. V přípravách na budoucí výlov rybníka je v plánu i schodiště do hlavního loviště a vybudování spodního loviště s kaskádou, dokumentace bude přílohou chystané žádosti. Současně je chystaná žádost i na vybudování udírny vedle terasy, ale ta se bude realizovat až na základě výdělků z pořádaných akcí. V plánu je i pronájem malého rybníka od pana Pertla, který by měl plnit funkci rybího výtažníků a měl by projít určitou úpravou dna i břehů. Dalším projektem je snaha o udržení a podpora biotopu Borovského potoka, kde jsme vypracovali žádost o udělení správce drobného vodního toku a v případě kladného vyrozumění žádosti z ministerstva, rozšíříme svoji působnost i na tento malebný tok, kde naší hlavní náplní bude návrat života a udržení tak rozmanitého biotopu jako je Borovský potok. Proběhne i akce Čistá Vysočina a také Čistá řeka Sázava, kde celou čistící akci zdokumentujeme a přiložíme k dané žádosti. Nesmíme zapomenout na chov ryb a rybnikaření takovém, zarybňovací plán na 2012 jsme splnili na výbornou, jelikož se nám povedlo zakoupit velmi kvalitní genetiku kapra, amura a pstruha duhového za velmi dobrou koncovou cenu, v celkovém počtu cca 390ks K2 a K3, 21ks Amur-výběr, 103ks Pd a Si-výběr a cca 30ks L2. Proto bude naší snahou i v příštích letech podpora české ryby domácí, kvalitní tuzemské genetiky, i vlastní odchov kapřího plůdku. Zde by měla velký význam plnit kaskáda a malý rybník formou výtažníků. V rámci rybářských závodů na dírkách jsme pořídili 40kg Pd a Si, jelikož krmivo pro pstruha je velmi drahé, vyplatí se spíš zakoupit již tržní rybu, než-li dokrmovat. To neplatí u kapra a je tedy nutné vypracovat i plán krmení, aby měl určitou efektivní hodnotu. Současně i pořízení keserů, kádě a dalších nástrojů k rybnikaření. Za minulý rok se nám podařilo například vydělat na el. centrálu.

Děkujeme za pochopení a potvrzení o nejlépe vyhovující termín.


OS TrojHáček