Aktuality

IV.ročník čištění Borovského potoka aneb potok není skládka..

Zváni jsou úplně všichni, 

mladí i staří, 

děti i senioři, 

rybáři i zemědělci, 

hasiči či požárníci, 

šachysti i fotbalisti, ,

myslivci i krasavci, 

modelky i popelky, 

ODSky i TOPky,

komunisté i zelení,

pojďme a společně 

udělejme něco pro naše okolí,

pro náš kraj malebný,

 pro potok Borovský.

 

 

 

 

Místo srazu:

 18.dubna 13:00 hod.

- tradičně u sokolovny
- možné se přidat v průběhu čištění
 
 

 

 

Mapka čištění uvnitř článku 

 

Čištění Borovského potoka

aneb

potok není skládka..

Informace o třídění odpadu:

Je velice obtížné specifikovat veškeré druhy odpadů, které by se mohly vyskytnout.

Odpad budeme třídit dle barvy pytlů (zatím barvy nevíme, berte prosím jako příkald):

· Nebezpečný materiál – opět zvlášť, především je nutno separovat nebezpečné složky např. zářivky a výbojky, akumulátory, materiály znečištěné ropnými produkty,opotřebené pneumatiky, apod.

· Obsahy lahví nevylévat! –kontaminace nebezpečnými látkami!!

· V případě nálezu uhynulého zvířete – zákaz manipulace a informovat o nálezu zástupce obce.

· Pokud objevíte Černou skládku, oznamte tuto skutečnost obci. Likvidaci by měl zajistit majitel pozemku.

Co sebou:

- teplé oblečení (véce vrstev)

- vhodná obuv (nejlépe holínky)

- svačina a dostatek tekutin

- rukavice

 

Těžší trasa z lomu v Železných Horkách

 

Lehčí trasa od pivovaru směrem k rybníku V Kopaninách

 

Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou ke zlepšení prostředí Borovského potoka a jeho blízkého okolí

OST