Aktuality

ROK 2012

 

TrojHáček hlásí:

Zima, jako když praští, uzavřela pomyslnou bránu rybníka a určila zimní spánek pro naše udice. Tak končí rok 2012 v podání OS TrojHáčku, který jak doufáme, se líbil nejen nám, ale i našim fanouškům a občanům městyse Havlíčkova Borová. 

A jaký ten první rok OS TrojHáčku byl? Začalo se zhurta, prvním výlovem rybníku V Kopaninách, jsme odstartovali sérii brigád a rekultivaci okolí rybníka, kde se podařilo zhotovit retenční tůň, upravit velkou část břehů, zapustit drenáže, opravit maringotku a u ní vybudovat terasu, současně jsme dotáhli do konce první etapu výstavby mola. Náš první „EKO počin“ byla účast na akci „Čistá Vysočina“, kde jsme čistili koryto borovského potoka.


Jak se říká, práce šlechtí člověka, ale vše se má dělat s mírou, tedy proběhly i „odpočinkové“ kulturní akce v podání OS TrojHáčku, například jsme pořádali poprvé pálení čarodějnic, ze kterého jak pevně doufáme, vytvoříme tradici. V červnu proběhli první rybářské závody spojené s dětským dnem, kde za pomoci dětí z Mateřské školky a jejich vystoupením o vodníkovi Hlubinovi, který se stal patronem rybníka V Kopaninách, jsme odemkli vodu a zahájili rybářskou sezónu pro tento zlomový rok. Dále jsme se jako aktivní prvek účastnili „Borovské 10tky“, kde jsme zajistili pro závodníky i diváky občerstvení v duchu české kuchyně s českou rybou domácí. V září proběhl druhý ročník rybářských závodů pro  nejmenší TrojHáčky a první ročník závodů „Starých lovců“, který končil s půlnocí překrásné soboty. S nedělním ránem jsme rozehřáli promrzlé žaludky domácí česnečkou a proběhlo vyhlášení nejlepších lovců, ale odměnu si zasloužili všichni zúčastnění. Současně zde byly k vidění i soutěže pro dospělé a um některých závodníků, jak na zemi tak i ve vodě. Pro děti zde byla drakiáda, ve které bylo vícero soutěžních kategorií a kreativita všech krotitelů draků se zdála bezmezná.


V tuto chvíli proběhla již čtvrtá hodina rybářského kroužku pro děti ze Základní školy Havlíčkova Borová, tématem hodin je poznávačka našich ryb, příprava nejmenších TrojHáčků na zvládnutí zkoušek u Českého rybářského svazu. V každé hodině se zaměřujeme na jednu z konkrétních ryb. Pořídili jsme pět základních setů pro děti, kteří ještě nemají vlastní výbavu, ale určitě pevně doufají, že ji naleznou pod stromečkemJ.


V průběhu září jsme reagovali na výzvu kraje Vysočina a získali dotaci z programu prevence kriminality 2012, který stojí za naším projektem pro seniory „Bezpečný domov“. Projekt „Bezpečný domov“ se skládá ze šesti seminářů zaměřených na kriminalitu uplatňovanou právě vůči seniorům a dále je doplněn šesti bulletiny, ve kterých celou problematiku probereme více do hloubky, současně jsou a budou zváni různí hosté, kteří mají co dočinění s danou problematikou. V listopadu proběhlo první setkání seniorů pořádané městysem Havlíčkova Borová a OS TrojHáček, kde jsme spustili projekt „Bezpečný domov“ a první ze série besed se nesla v duchu majetkové kriminality a své bohaté zkušenosti v daném tématu nám převyprávěl zástupce Policie ČR, borovský rodák Roman Brukner. Pevně doufáme, že další připravované témata a semináře, budou přínosem jak pro nás, tak i pro naše seniory.


V prvé řadě je třeba zmínit i lidé, bez kterých by nám práce šla hůře od ruky a nejdou bychom tahali za kratší konec provazu. Tedy jmenovitě Jirka a Pepa Nevole (těžká technika při revitalizaci břehu a retenční tůně), Radoslav Tonar (krmivo, technika a přístup k rybníku), Přemysl Tonar (stavby vedoucí mola), Roman Brukner (spolupráce na projektu „Bezpečný domov“), Filip T.A.K. (časosběrný dokument), Pavel Kolouch (zajištění úžasného občerstvení), Luboš Havlíček st.(info tabule a kadibudka:), Pavel Starý (pomoc při pořádání rybářských závodů), Vinárna Jitřenka (zajištění občerstvení), Josef Vařejka (rybářské potřeby), Mateřská školka a Základní škola Havlíčkova Borová (divadelní představení a spolupráce ohledně rybářského kroužku) a  městys Havlíčkova Borová. V neposlední řadě všem členům a fanouškům, kteří přidali ruku k dílu, bez kterých bychom někdy tápali, někdy jen klábosili u sklenky zlatého moku, ale nic nedokázali. Vám všem patří ohromné díky a doufáme, že se i nadále budeme potkávat u vody a dalších připravovaných akcí v roce 2013.


OS TrojHáček