Aktuality

Dětský den a rybářské závody 2012

2. června proběhl pod naším vedením první dětský den spojený s rybářskými závody. Dle zpětných reakcí se dětský den povedl. Za pomoci dětí, vodníka Hlubiny jsme odemkli vodu a zahájili rybářskou sezónu pro tento zlomový rok.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za jejich dary a příspěvky, také všem pořadatelům a členům, kteří se na přípravě dětského dne podíleli. Veliké díky patří i dětem z mateřské školky Havlíčkova Borová za kouzelné představení! A jak pevně doufáme, tímto naše spolupráce s mateřskou školkou nekončí.

OS TrojHáček